Biuro Nieruchomości BMC / Działki / Sprzedaż / województwo: Śląskie / powiat: Lubliniecki / gmina: Woźniki / miejscowość: Woźniki / dzielnica: Śliwa / ID oferty: 669


 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 20, ostatnie 30 dni: 2, ostatnie 7 dni: 2

Działka budowlana 949 m2 - Śliwa- pow. lubliniecki  Oferta

 • Numer oferty:
  669
 • Cena:
  42 000 zł
 • Cena za 1 m2:
  44 zł

  Działka

 • Rodzaj działki:
  budowlana

 • Powierzchnia:
  949 m2
 • Szerokość:
  28 m
 • Długość:
  43,4 m

 • Droga dojazdowa:
  szutrowa

 • Kształt:
  trapez

  Media i kanalizacja

 • Woda:
  w drodze
 • Gaz:
  brak
 • Prąd:
  do 100m
 • Kanalizacja:
  brak

  Opis ogólny

 • Na sprzedaż działka budowlano - rekreacyjna o powierzchni 949 m2 w kształcie trapezu o wymiarach 43,4m x 28m x 42,9m x 16,6m,  usytuowana w urokliwej miejscowości Śliwa (Woźniki). Działka położona jest w otoczeniu lasów i domków letniskowych z bezpośrednim dojazdem drogą utwardzoną.
  Media woda i prąd w drodze.
  Numer działki 207/32


  Odległości do:
  - Tarnowskie Góry 25 km
  - Myszków 25 km
  - Lubliniec 29 km
  - Pyrzowice Port Lotniczy 30 km
  - Częstochowa 34 km
  - Bytom 34 km
  - Katowice 46 km
  - Kłobuck 48 km
  - Gliwice 54 km


  Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami 18 - 23 ML: ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
  1) wysokość obiektów ogranicza się do parteru plus użytkowe poddasze, maks. 9 m w kalenicy,
  2) ograniczenie pow. zabudowy i utwardzenia terenu do maks. 30% pow. działki, pozostałe 70 % winno stanowić powierzchnię biologicznie czynną, przy czym 25 % winna to być zieleń wysoka, wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,3,
  3) obowiązuje maksymalna ochrona istniejącej zieleni wysokiej - drzew i krzewów,
  4) pozostałe zasady jak w ust. 1 za wyjątkiem ustaleń w punktach 1-3 i 12-13,
  Tereny oznaczone na rysunkach symbolami 11-14 MN przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usług i działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska, dla których ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
  4) poziom posadowienia parteru maks. 100 cm nad poziomem terenu,
  5) dachy symetryczne dwuspadowe o nachyleniu połaci 35- 45 z główną kalenicą usytuowaną równolegle do drogi z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku, a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny. Pokrycie dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach i odmianami brązu i czerwieni,
  6)nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zależności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4 - 20 m od granicy pasa drogowego, nie mniej niż 6,0 m od skraju jezdni, wymogi większych odległości określono na rysunku planu,
  7) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych ciągów pieszo jezdnych i rowów melioracyjnych min. 4,0 m,
  8) usytuowanie budynków winno być równoległe do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej,
  9) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących formą do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami szczegółowymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich,
  10) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,
  11) wymóg zabezpieczenia min.dwóch miejsc postojowych na terenie działki,
  14) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w aktualnych przepisach szczegółowych,
  15) dla terenów oznaczonych 13, 14 MN i zachodniej części terenów oznaczonych 12 MN wprowadza się dodatkowo ograniczenie czasowe tj. dopuszczenie do zabudowy po zrealizowaniu sąsiedniego pasa zalesień na terenie oznaczonym 30 R/ZL od istniejącego zakładu przemysłowego. 
  5) wyklucza się stosowanie ogrodzeń wysokich pełnych i stosowania paneli betonowych.


  Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


  Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC, gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.


  Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.koszecin.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
  Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.


  Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami. W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem. Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.


  Dodatkowe zalety

42 000 zł


Lokalizacja
Powiększ
Kontakt z agentem

MIEJSCOWOŚCI

|