Biuro Nieruchomości BMC / Działki / Sprzedaż / województwo: Śląskie / powiat: Kłobucki / gmina: Przystajń / miejscowość: Kamińsko / ID oferty: 639


 • TEST
 • TEST
 • TEST

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 2, ostatnie 30 dni: 2, ostatnie 7 dni: 0

Działka rolno-budowlana 6529m2 - Kamińsko  Oferta

 • Numer oferty:
  639
 • Cena:
  69 000 zł
 • Cena za 1 m2:
  11 zł

  Działka

 • Rodzaj działki:
  rolno-budowlana

 • Powierzchnia:
  6 529 m2
 • Szerokość:
  50 m
 • Długość:
  112 m

 • Droga dojazdowa:
  asfaltowa

 • Kształt:
  prostokąt

  Media i kanalizacja

 • Woda:
  w drodze
 • Gaz:
  brak
 • Prąd:
  do 100m
 • Kanalizacja:
  brak

  Opis ogólny

 • Na sprzedaż działka rolno-budowlana o pow. 6529m2, w kształcie trapezu o wymiarze 112m x 50m usytuowana w miejscowości Kamińsko gm. Przystajń woj. Śląskie. Część działki o pow. 3000m2 jest przeznaczona jest pod zabudowę z oznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania jako RM, MN, U. Pozostała część 3529m2 posiada oznaczenie R tereny rolne.


  Media: prąd i woda w drodze.


  Nr działki 192/2


  Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania: RM, MN, U - tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zabudowa
  usługowa;
  2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:a) zachowuje się istniejącą zabudowę,b) dopuszcza się przekształcenie lub uzupełnienie istniejącego zagospodarowania i zabudowy terenu zgodnie z jego przeznaczeniem,c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,d) lokalizacja nowej zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków i budowli służących produkcji rolniczej dopuszczona wyłącznie w głębi działek budowlanych,e) wyklucza się prowadzenie produkcji zwierzęcej powyżej 10 DJP,f) lokalizacja zabudowy w stosunku do linii rozgraniczających dróg, zgodnie linią zabudowy określoną na rysunku planu, z uwzględnieniem jego skali;
  4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:a) obsługa komunikacyjna z przylegających dróg publicznych i wewnętrznych,b) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację nie wyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych;
  5) wskaźniki zagospodarowania terenów i zasady kształtowania zabudowy:a) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
  - maksymalna 1,2,
  - minimalna 0,1,b) powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 0,4,c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 30,d) maksymalna wysokość zabudowy i gabaryty obiektów:- wysokość budynków mieszkalnych w kalenicy głównej do 11 m,
  - wysokość pozostałych budynków i wiat w kalenicy głównej do 10 m,
  - wysokość innych obiektów budowlanych - do 12 m;e) geometria dachów:- na budynkach mieszkalnych dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie
  nachylenia połaci dachowych od 15 do 45,
  - dachy na pozostałych budynkach dwuspadowe i wielospadowe, z dopuszczeniem dachów
  jednospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45,f) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych 800 m2;


  Odległości do: 
  - Lubliniec 30 km 
  - Częstochowa 44 km 
  - Myszków 79 km 
  - Tworóg 46 km 
  - Tarnowskie Góry 61 km 
  - Gliwice 84 km 
  - Bytom 74 km 
  - Katowice 89 km 
  - Opole 69 km 
  - Pyrzowice Port Lotniczy 80 km


  Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


  Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową żółtą stronę internetową naszego biura BMC , gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, gdzie mogą się Państwo rozejrzeć po nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.


  Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.koszecin.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym biurze.
  Jest dla nas bardzo ważne aby państwo zajrzeli do tej zakładki dla kupujących na naszej formowej stronie internetowej.


  Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami. W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym biurem. Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.


  Dodatkowe zalety

69 000 zł


Lokalizacja
Powiększ

MIEJSCOWOŚCI

|