Biuro Nieruchomości BMC / Działki / Sprzedaż / województwo: Śląskie / powiat: Kłobucki / gmina: Przystajń / miejscowość: Kamińsko / ID oferty: 622


 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 23, ostatnie 30 dni: 3, ostatnie 7 dni: 1

Działka budowlano-usługowa 1776 m2 - Kamińsko  Oferta

 • Numer oferty:
  622
 • Cena:
  49 000 zł
 • Cena za 1 m2:
  28 zł

  Działka

 • Rodzaj działki:
  budowlana

 • Powierzchnia:
  1 776 m2
 • Szerokość:
  22 m
 • Długość:
  56 m

 • Droga dojazdowa:
  asfaltowa

 • Kształt:
  romb

  Media i kanalizacja

 • Woda:
  w drodze
 • Gaz:
  brak
 • Prąd:
  do 100m
 • Kanalizacja:
  brak

  Opis ogólny

 • Na sprzedaż działka o pow. 1776 m2 w kształcie rombu w wymiarze od strony dróg 22m x 60m x 42m x 56m. Działka usytuowana przy skrzyżowaniu dróg asfaltowej i szutrowej w miejscowości Kamińsko gm. Przystajń. Na terenie działki rosną drzewa. Media prąd i woda w drodze.


  Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania: RM, MN, U - tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zabudowa
  usługowa;
  2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:a) zachowuje się istniejącą zabudowę,b) dopuszcza się przekształcenie lub uzupełnienie istniejącego zagospodarowania i zabudowy terenu zgodnie z jego przeznaczeniem,c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,d) lokalizacja nowej zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków i budowli służących produkcji rolniczej dopuszczona wyłącznie w głębi działek budowlanych,e) wyklucza się prowadzenie produkcji zwierzęcej powyżej 10 DJP,f) lokalizacja zabudowy w stosunku do linii rozgraniczających dróg, zgodnie linią zabudowy określoną na rysunku planu, z uwzględnieniem jego skali;
  4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:a) obsługa komunikacyjna z przylegających dróg publicznych i wewnętrznych,b) w granicach terenu dopuszcza się lokalizację nie wyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych;
  5) wskaźniki zagospodarowania terenów i zasady kształtowania zabudowy:a) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
  - maksymalna 1,2,
  - minimalna 0,1,b) powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 0,4,c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 30,d) maksymalna wysokość zabudowy i gabaryty obiektów:- wysokość budynków mieszkalnych w kalenicy głównej do 11 m,
  - wysokość pozostałych budynków i wiat w kalenicy głównej do 10 m,
  - wysokość innych obiektów budowlanych - do 12 m;e) geometria dachów:- na budynkach mieszkalnych dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie
  nachylenia połaci dachowych od 15 do 45,
  - dachy na pozostałych budynkach dwuspadowe i wielospadowe, z dopuszczeniem dachów
  jednospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45,f) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych 800 m2;


  Odległości do: 
  - Lubliniec 30 km 
  - Częstochowa 44 km 
  - Myszków 79 km 
  - Tworóg 46 km 
  - Tarnowskie Góry 61 km 
  - Gliwice 84 km 
  - Bytom 74 km 
  - Katowice 89 km 
  - Opole 69 km 
  - Pyrzowice Port Lotniczy 80 km


  Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


  Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC, gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.


  Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.koszecin.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
  Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.


  Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami. W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem. Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.


  Dodatkowe zalety

49 000 zł


Lokalizacja
Powiększ

MIEJSCOWOŚCI

|