Biuro Nieruchomości BMC / Działki / Sprzedaż / województwo: Śląskie / powiat: Lubliniecki / gmina: Herby / miejscowość: Herby / ID oferty: 604


 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 17, ostatnie 30 dni: 2, ostatnie 7 dni: 2

Działka do wydzielenia 1300m2 - Herby 90zł/m2  Oferta

 • Numer oferty:
  604
 • Cena:
  117 000 zł
 • Cena za 1 m2:
  90 zł

  Działka

 • Rodzaj działki:
  budowlana

 • Powierzchnia:
  1 300 m2
 • Szerokość:
  36 m
 • Długość:
  48 m

 • Droga dojazdowa:
  asfaltowa

 • Kształt:
  trapez

  Media i kanalizacja

 • Woda:
  miejska
 • Gaz:
  jest
 • Prąd:
  jest
 • Kanalizacja:
  miejska

  Opis ogólny

 • Do wydzielenia działka budowlana o pow. 1300m2 o nieregularnym kształcie trapezu, w wymiarze 30m x 38m x 48m x 36m, w miejscowości Herby przy ul. Mickiewicza.


  Dokładna lokalizacja zaznaczona na mapach Google na stronie internetowej naszego Biura BMC Nieruchomosci.


  Media w działce: prąd, woda i kanalizacja.
  Cena 90zł/m2.


  UCHWAŁA NR XXV/224/05 RADY GMINY W HERBACH z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby


  Tereny oznaczona na rysunkach symbolami MN
  przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usługi działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska, a dla istniejącej zabudowy zagrodowej możliwość adaptacji i modernizacji oraz ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
  1) powierzchnia zabudowy nowych działek pod budynki wolnostojące nie mniejsza na 500m2 szerokości, min.15 m, działek bliźniaczych odpowiednio 250m2 i  10m szerokości
  2) ograniczenia zabudowy utwardzenia terenu do 50% pow działki pozostały teren winen być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, pow. biologicznie czynna min 50%. wskaźnik intensywności zabudowy maks.0.5
  3) wysokość nowej zabudowy do maks. dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze mieszkanie dopuszcza się w przypadku zmiany płaskiego dachu w budynkach 1 piętrowych na dach wysoki, wykorzystywanie poddasza na cele mieszkalne, pod warunkiem, ze wysokość budynku od poziomu terenu da kalenicy nie przekroczy 11,0 m
  4) poziom posadowienia parteru maks. 100cm nad poziomem terenu
  5) dachy symetrycznie dwuspadowe o nachyleniu połaci 35- 45 z główna kalenica usytuowana równolegle do drogi z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny, pokrycie dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach czerwonym i brązowym 6) w przypadkach ścisłych luk budowlanych pomiędzy budynkami o płaskich dachach dopuszcza się możliwości zastosowania podobnych rozwiązań z wymogiem maksymalnego nawiązania do sąsiednich obiektów z uzasadnieniem na etapie projektowania zestawienie elewacji frontowej z elewacjami sąsiadujących budynków, natomiast przy dobudowie w granicy do istniejącego budynku obowiązuje pełne dowiązanie się do elewacji frontowej istniejącego obiektu
  7) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zależności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4-20m od granicy pasa drogowego nie mniej niż 6,0m od skraju jezdni, wymogi minimalnych odległości ustalono w ust 34 - 40 i na rysunku planu
  8) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych i rowów melioracyjnych min. 4.0m
  9) usytuowanie budynków winno być równolegle do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej
  10) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących forma do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami szczególnymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgoda sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich
  11) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi
  12) tereny o szerokości 6m pod którymi przebiega istniejąca sieć wodociągu wiejskiego i innych urządzeń sieciowych ogólnowiejskich jest wyłączona z zabudowy i musi być udostępniona w razie UEME
  13) wymóg zabezpieczenia min. dwóch miejsc postojowych na terenie działki
  14) w przypadku prowadzenia działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej przez osoby niepełnosprawne oraz realizacji miejsc postojowych w niezbędnej ilości min 2 stanowiska w obrębie działki od strony drogi publicznej.
  15) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w przepisach szczególnych
  16) obsługa komunikacji z istniejących i projektowanych dróg
  17) od strony drogi krajowej, dróg wojewódzkich i powiatowych kl. Z należy wprowadzać pasy zieleni izolacyjnej


  4. Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolem MN2: Przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i bliźniaczej z dopuszczeniem usług i działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska na w istniejącej zabudowie zagrodowej możliwość adaptacji i rozbudowy bez zwiększenia uciążliwości oraz możliwością realizacji obiektów mieszkalnych, dla których ustala się:
  Zasady zabudowy i zagospodarowania jak w ust. 1 Dopuszcza się także obsługę komunikacyjną zabudowy usytuowanej w drugiej linii poprzez przejazdy i drogi wewnętrzne nie określone na rysunku planu pod warunkiem, że: szerokość ich wyniesie min. 5m i inwestor uzyska prawnie zgodę właściciela terenu.


  Odległości do:
  - Lubliniec 17 km
  - Częstochowa 19 km
  - Myszków 44 km
  - Tworóg 33 km
  - Tarnowskie Góry 40 km
  - Gliwice 61 km
  - Bytom 50 km
  - Katowice 61 km
  - Opole 74 km
  - Pyrzowice Port Lotniczy 43 km


  Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


  Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC, gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.


  Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.koszecin.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
  Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.


  Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami. W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem. Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.


  Dodatkowe zalety

117 000 zł


Lokalizacja
Powiększ

MIEJSCOWOŚCI

|