Biuro Nieruchomości BMC / Działki / Sprzedaż / województwo: Śląskie / powiat: Lubliniecki / gmina: Koszęcin / miejscowość: Brusiek / ID oferty: 401


 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 81, ostatnie 30 dni: 3, ostatnie 7 dni: 2

Działka budowlana w miejscowości Brusiek !  Oferta

 • Numer oferty:
  401
 • Cena:
  59 000 zł
 • Cena za 1 m2:
  64 zł

  Działka

 • Rodzaj działki:
  budowlana

 • Powierzchnia:
  923 m2
 • Szerokość:
  20 m
 • Długość:
  46 m

 • Droga dojazdowa:
  inna

 • Kształt:
  prostokąt

  Media i kanalizacja

 • Woda:
  miejska
 • Gaz:
  brak
 • Prąd:
  do 100m
 • Kanalizacja:
  brak

  Opis ogólny

 • Do sprzedania działka budowlana pod lasem w miejscowości Brusiek gmina Koszęcin.


  Działka o pow. 923 m2 w kształcie prostokąta o wymiarach: 20m x 46m. Prąd i woda w drodze.


  4. Tereny oznaczone na rysunkach planów symbolami UTL: przeznacza się pod rekreację, lokalizację zabudowy rekreacyjnej letniskowej i ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
  1) powierzchnia nowowydzielonych działek winna mieć minimum 800m2 , szer. min.15m
  2) wysokość obiektów ogranicza się do parteru plus użytkowe poddasze, maks. 9 m do kalenicy
  3) ograniczenie pow. zabudowy i utwardzenia terenu do maks. 30% pow. działki , pozostałe 70% winno stanowić powierzchnię biologicznie czynną, przy czym 25% winna to być zieleń wysoka, wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,3
  4) obowiązuje maksymalna ochrona istniejącej zieleni wysokiej drzew i krzewów
  5) pozostałe zasady jak w ust.1 za wyjątkiem ustaleń w podpunktach 3) d, 9), 11) i 14)
  6) wyklucza się stosowanie ogrodzeń wysokich pełnych i stosowania paneli betonowych.


  1) powierzchnia zabudowy nowych działek pod budynki wolnostojące nie mniejsza niż 500m2, szer. min.15m, działek bliźniaczych odpowiednio 250m2 i 10m szerokości
  2) ograniczenia zabudowy i utwardzenia terenu do 50% pow. działki, pozostały teren winien być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, pow. biologicznie czynna min. 50%, wskaźnik intensywności zabudowy maks.0,5
  3) dla budynków mieszkalnych
  a) przyjmuje się wysokość do maks. dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze mieszkalne dopuszcza się w przypadku zmiany płaskiego dachu w budynkach I
  piętrowych na dach wysoki, wykorzystywanie poddasza na cele mieszkalne, pod warunkiem, że wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy nie przekroczy 12,0 m
  b) poziom posadowienia parteru maks. 100cm nad poziomem terenu
  c) dachy z główną kalenicą symetrycznie dwuspadowe o nachyleniu połaci 35- 45 usytuowaną równolegle do drogi z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje
  do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny, pokrycie dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach czerwonym 
  i brązowym
  4) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zależności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4 - 20m od granicy pasa drogowego nie mniej niż 6,0m od skraju jezdni, wymogi minimalnych odległości ustalono w ust.12 15 i na rysunku planu
  5) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych ciągów pieszo - jezdnych i rowów melioracyjnych min. 4,0m
  6) usytuowanie budynków winno być równoległe do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej
  7) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących formą do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami
  szczegółowymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgodą sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich
  8) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi
  10) wymóg zabezpieczenia min. dwóch miejsc postojowych na terenie działki
  12) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w przepisach szczególnych
  13) obsługa komunikacji z istniejących i projektowanych dróg
  12) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w przepisach szczególnych
  15) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach lokalizację sieci uzbrojenia zewnętrznego po uzyskaniu wymaganych uzgodnień


  Odległości do:
  - Lubliniec 19 km
  - Częstochowa 36 km
  - Myszków 43 km
  - Tworóg 11 km
  - Tarnowskie Góry 24 km
  - Gliwice 39 km
  - Bytom 37 km
  - Katowice 54 km
  - Opole 74 km
  - Pyrzowice Port Lotniczy 37 km


  Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


  Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC, gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.


  Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.koszecin.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
  Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.


  Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami. W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem. Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.


  Dodatkowe zalety

59 000 zł


Lokalizacja
Powiększ

MIEJSCOWOŚCI

|