Biuro Nieruchomości BMC / Domy / Sprzedaż / województwo: Śląskie / powiat: Lubliniecki / gmina: Herby / miejscowość: Herby / ID oferty: 250


 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST
 • TEST

Liczniki wyświetleń oferty: całkowite: 201, ostatnie 30 dni: 9, ostatnie 7 dni: 4

Dom z potencjałem przy głównej drodze w Herbach  Oferta

 • Numer oferty:
  250
 • Cena:
  159 000 zł

  Dom

 • Rok budowy:
  1950 r.
 • Stan budynku:
  do remontu

 • Pow. domu:
  116 m2
 • Pow. zabud.:
  120 m2
 • Pow. mieszk.:
  109 m2
 • Pow. użytk.:
  116 m2
 • Pow. salonu:
  19 m2

 • Liczba pokoi:
  5
 • Liczba sypialni:
  3

 • Przeznaczenie:
  mieszkalny
 • Typ zabudowy:
  bliźniak
 • Forma własności:
  własność

 • Materiał bud.:
  cegła
 • Technologia wykonania:
  murowana
 • Elewacja:
  tynk
 • Ogrzewanie:
  co. z własnej kotłowni
 • Dach:
  blacha
 • Okna:
  drewniane stare

 • Liczba linii telefonicznych:
  1

  Media i kanalizacja

 • Woda:
  miejska
 • Gaz:
  w działce
 • Prąd:
  jest
 • Kanalizacja:
  miejska

  Działka

 • Powierzchnia:
  1 000 m2
 • Kształt:
  nieregularny
 • Droga dojazdowa:
  asfaltowa

  Garaż/Miejsce parkingowe

 • Typ garażu:
  inny

  Opis ogólny

 • Do sprzedania dom (bliźniak) przy głównej drodze DK46 w Miejscowości Herby. Ze względu na położenie dom może być również przeznaczony pod działalność gospodarczą.


  Dokładna lokalizacja zaznaczona na mapach Google na stronie internetowej naszego Biura BMC Nieruchomosci.


  W skład nieruchomości wchodzi:
  - lokal z wejściem od strony frontowej (około 20m2),
  - część mieszkalna, w której znajdują się: 3 pokoje, kuchnia, kotłownia i łazienka.


  Ponadto na posesji znajduje się budynek gospodarczy.


  Działka planowo będzie dopiero wydzielana. Przewidywana powierzchnia będzie wynosić około 10a. Istnieje jednak możliwość zakupy znacznie większej działki z możliwym dojazdem od tyłu posesji. Wszystko wraz z ceną jest do uzgodnienia.


  Media: prąd, woda (miejska), kanalizacja (miejsca) GAZ jest dostępny na działce.


  Miejscowość Herby położona jest 32 km od Dobrodzienia, 15 km od Lublińca, 42 km od Tarnowskich Gór, 20 km od Częstochowy.


  UCHWAŁA NR XXV/224/05 RADY GMINY W HERBACH z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby 


  Tereny oznaczona na rysunkach symbolami MN 
  przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usługi działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska, a dla istniejącej zabudowy zagrodowej możliwość adaptacji i modernizacji oraz ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
  1) powierzchnia zabudowy nowych działek pod budynki wolnostojące nie mniejsza na 500m2 szerokości, min.15 m, działek bliźniaczych odpowiednio 250m2 i  10m szerokości 
  2) ograniczenia zabudowy utwardzenia terenu do 50% pow działki pozostały teren winen być wykorzystany na ogródek przydomowy i zieleń, pow. biologicznie czynna min 50%. wskaźnik intensywności zabudowy maks.0.5
  3) wysokość nowej zabudowy do maks. dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze mieszkanie dopuszcza się w przypadku zmiany płaskiego dachu w budynkach 1 piętrowych na dach wysoki, wykorzystywanie poddasza na cele mieszkalne, pod warunkiem, ze wysokość budynku od poziomu terenu da kalenicy nie przekroczy 11,0 m
  4) poziom posadowienia parteru maks. 100cm nad poziomem terenu 
  5) dachy symetrycznie dwuspadowe o nachyleniu połaci 35- 45 z główna kalenica usytuowana równolegle do drogi z dopuszczeniem facjat i nadbudówek, dopuszcza się dachy naczółkowe i czterospadowe w przypadkach uzasadnionych proporcjami budynku a także usytuowanych szczytami do drogi, gdy taka zabudowa nawiązuje do istniejącej zabudowy lub tworzy nowy skomponowany jednolity ciąg uliczny, pokrycie dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach czerwonym i brązowym 6) w przypadkach ścisłych luk budowlanych pomiędzy budynkami o płaskich dachach dopuszcza się możliwości zastosowania podobnych rozwiązań z wymogiem maksymalnego nawiązania do sąsiednich obiektów z uzasadnieniem na etapie projektowania zestawienie elewacji frontowej z elewacjami sąsiadujących budynków, natomiast przy dobudowie w granicy do istniejącego budynku obowiązuje pełne dowiązanie się do elewacji frontowej istniejącego obiektu 
  7) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych obiektów od dróg i ulic publicznych w zależności od rodzaju i klasy oraz nawiązania do istniejącej zabudowy waha się od 4-20m od granicy pasa drogowego nie mniej niż 6,0m od skraju jezdni, wymogi minimalnych odległości ustalono w ust 34 - 40 i na rysunku planu 
  8) odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych i rowów melioracyjnych min. 4.0m
  9) usytuowanie budynków winno być równolegle do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej 
  10) istnieje możliwość lokalizacji parterowych obiektów gospodarczych i garaży nawiązujących forma do budynku mieszkalnego i realizowanych zgodnie z przepisami szczególnymi z dopuszczeniem usytuowania w granicy za zgoda sąsiada, w przypadku dobudowy należy się dostosować maksymalnie do obiektów sąsiednich 
  11) rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi 
  12) tereny o szerokości 6m pod którymi przebiega istniejąca sieć wodociągu wiejskiego i innych urządzeń sieciowych ogólnowiejskich jest wyłączona z zabudowy i musi być udostępniona w razie UEME 
  13) wymóg zabezpieczenia min. dwóch miejsc postojowych na terenie działki 
  14) w przypadku prowadzenia działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej przez osoby niepełnosprawne oraz realizacji miejsc postojowych w niezbędnej ilości min 2 stanowiska w obrębie działki od strony drogi publicznej. 
  15) poziom hałasu na w/w terenie nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości progowych określonych w przepisach szczególnych 
  16) obsługa komunikacji z istniejących i projektowanych dróg 
  17) od strony drogi krajowej, dróg wojewódzkich i powiatowych kl. Z należy wprowadzać pasy zieleni izolacyjnej


  4. Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolem MN2: Przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i bliźniaczej z dopuszczeniem usług i działalności nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska na w istniejącej zabudowie zagrodowej możliwość adaptacji i rozbudowy bez zwiększenia uciążliwości oraz możliwością realizacji obiektów mieszkalnych, dla których ustala się: 
  Zasady zabudowy i zagospodarowania jak w ust. 1 Dopuszcza się także obsługę komunikacyjną zabudowy usytuowanej w drugiej linii poprzez przejazdy i drogi wewnętrzne nie określone na rysunku planu pod warunkiem, że: szerokość ich wyniesie min. 5m i inwestor uzyska prawnie zgodę właściciela terenu.


  Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


  Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC, gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych.


  Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.koszecin.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze.
  Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem.


  Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami. W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem. Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.


  Dodatkowe zalety

  Kuchnia

  Opis

  Łazienka

  Opis

  Hall opis

  WC opis

159 000 zł


Lokalizacja
Powiększ

MIEJSCOWOŚCI

|